THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

(Mc 9, 38-40)

“Ai không chống lại chúng ta
là ủng hộ chúng ta”

   1/ Các tông đồ có cái nhìn hẹp hòi. Các ông ngăn cản một người nhân danh Chúa mà trừ quỷ, lý do là họ không chính thức gia nhập nhóm tông đồ… Chỉ vì tinh thần phe nhóm mà ngăn cản một việc tốt tức là ủng hộ việc xấu rồi. Tinh thần phe nhóm cực đoan tệ hại như vậy đó.

   2/ Chúa Giêsu có cái nhìn bao dung, rộng rãi:

- Cái gì tốt cũng thuộc về Thiên Chúa.

- Ai làm điều tốt, mọi người có nghĩa vụ ủng hộ, chẳng kể họ thuộc phe nhóm nào.

- Ai làm việc thiện thì thuộc “nhóm làm điều thiện” mà nhóm làm điều thiện thì thuộc về Thiên Chúa. (nhóm làm điều dữ thì thuộc về liên minh ma quỷ… ngày phán xét sẽ chỉ có 2 nhóm chiên và dê thôi.)

- Những việc thiện như một dòng chảy… không có ai chặn là tốt quá rồi…

   3/ Chúa Giêsu nói lên lập trường rõ ràng của mình: “Đừng ngăn cản người ta… ai không chống lại các con là ủng hộ các con”.

   4/ Tín hữu trưởng thành sống chan hòa với mọi người chẳng phân biệt chủng tộc, tôn giáo, luôn tìm tiếng nói chung là việc thiện để cùng làm, không bao giờ có ý phô trương lực lượng nhóm mình, hạ giá nhóm khác… như thế mới đúng tinh thần của Chúa Giêsu: Yêu thương, tôn trọng mọi người vì mọi người đều là con cái Cha trên trời.

***********

 “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng người, đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi, đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui” (Vinh Hạnh).    


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo