THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY

(Ga 5, 17- 30)

“Không những Người phá luật Sabat, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa”

   1/ Giáo lý về Chúa Ba Ngôi dậy: Ba Ngôi bằng nhau, không có Ngôi nào hơn, kém… Vì cùng hằng hữu, cùng bản thể, cùng quyền năng như nhau. (như nước (H2O) có 3 thể: lỏng, rắn và hơi)

   2/ Tin Mừng hôm nay chứng minh điều đó:

- Người gọi Thiên Chúa là Cha (cha, con đồng bản thể, không bao giờ lại cha chó, con mèo) “Tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa”.

“Điều gì Chúa Cha làm thì Người Con cũng làm như vậy”.

“Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban Sự sống thế nào thì Con cũng làm như vậy”.

“Cha không xét xử mà ban quyền xét xử cho Con”.

“Kẻ nào không tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha…”

“Cha có Sự sống nơi mình thế nào thì Con cũng có như vậy”.

   Phán xét của Người Con: “Ai làm lành sẽ sống lại để hưởng hạnh phúc còn ai làm dữ thì sẽ sống lại để bị kết án”.

***********

 “Trời xanh ơi hỡi trời xanh… có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi” (Hùng Lân).    


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo