THỨ SÁU TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

(Mc 8,34 - 9,1)

“Ai muốn theo Tôi phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo”

   1/ Từ bỏ chính mình và theo Chúa. Hai hành động đó luôn đi với nhau. Có bỏ mình mới theo Chúa được. muốn theo Chúa thì phải bỏ mình. Không bao giờ có chuyện không bỏ mình mà vẫn theo chúa được.

   2/ Bỏ mình là bỏ Tham, Sân, Si… và tất cả những gì mình say mê, ưa thích nhưng chúng lại trái nghịch với sự thánh thiện của chúa.

   3/ Theo Chúasống theo lời Chúa dậy, nhìn gương Chúa mà bắt chước: Chúa giầu lòng thương xót, ta bắt chước xót thương, Chúa yêu chuộng hòa bình, ta đem bình an đến cho mọi người…

   4/ Bỏ mình không bao giờ dễ; đường theo Chúa không bao giờ trơn tru, rộng rãi; hi sinh phục vụ, chia sẻ không phải lúc nào cũng đem lại niềm vui… Nhưng Phải theo Chúa để được sống đời đời… Không có chọn lựa nào khác… Tục ngữ VN có câu: “Muốn ăn khoai thì vác mai mà đào”.

Phanxicô Xaviê thời sinh viên chỉ lo xây mộng tương lai… nhà cao cửa rộng, tiền nong rủng rỉnh, ăn chơi đã đời… Gặp anh bạn Inhaxiô rất đạo đức… thỉnh thoảng lại nhắc: Ðược cả thế gian mà mất linh hồn chẳng ích gì.”(Mt. 16,26). Nghe miết Phanxicô bỏ mọi sự theo Inhaxiô đi truyền giáo và lập Dòng Tên… Ngài đã trở thành Thánh Phanxicô Xaviê. 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo