THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

(Mc 7, 31-37)

 Bài suy niệm 1:

“Họ hết sức kinh ngạc và nói:
Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả…”

   Sách Công Vụ Tông Đồ ca tụng Chúa Giêsu: “Đi tới đâu là Người chỉ có thi ân giáng phúc tới đó” (Cv 10, 38).

   Chúa đẹp tuyệt vời vì Ngài là Vực đầy mọi nhân đức … và… rất đáng ngợi khen mọi đàng (Kinh cầu Trái Tim).

   Người đời: “Đẹp vì lụa”, con cái Chúa phải “Đẹp vì nhân đức” theo gương Chúa Giêsu: hiền lành và khiêm nhường, tinh khiết và ngay chính, công minh và bác ái… lúc nào cũng ân cần, yêu thương, phục vụ, chia sẻ, ban phát… “Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Chúa là tấm bánh bẻ ra cho muôn người …

   Muốn trở nên đẹp, chúng ta hãy học với Chúa tính nhạy cảm trước những nhu cầu cũng như nỗi đau của tha nhân. Vô cảm là dấu hiệu của bệnh câm điếc thời nay.

***********

Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời… (Vinh Hạnh)

 

 

Bài suy niệm 2:

“Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được”

   1/ Chúa Giêsu làm ứng nghiệm lời tiên tri Isaia: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại và người nghèo được nghe Tin Mừng (Mt 11, 5- 7). Người chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa nên việc gì người làm cũng tốt đẹp.

   2/ Chúa Giêsu chuyên cứu người. Cứu cả hồn lẫn xác.

   3/ Chúng ta muốn nên thánh, hãy bắt chước Chúa Giêsu lúc nào cũng làm những điều tốt đẹp cho hồn xác anh chị em mình. Không bao giờ làm gì có hại cho hồn xác họ.

   4/ Chúa Giêsu đi tới đâu là chỉ có thi ân giáng phúc tới đó (Cv 10, 38) “Người làm gì cũng tốt đẹp cả”.

***********

Lạy Chúa Giêsu! xin dẫn dắt chúng con theo bước chân Chúa, Amen.    


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo