THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

“Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3, 13-19)

   1/ Lập nhóm 12: Chúa Giêsu có ý lập Giáo hội để tiếp tục sự nghiệp của Chúa.

   2/ Để các ông ở với Người: Chúa huấn luyện các ông bằng gương đời sống và lời dậy dỗ cả những lúc khiển trách.

   3/ Để Người sai các ông đi rao giảng: Người lãnh sứ vụ rao giảng phải được huấn luyện theo đường lối Chúa và phải được sai đi.

   4/ Phải giữ đúng quy trình này mới là người của Giáo hội, thực hiện công tác xây dựng Giáo hội.

   5/ Những người tự xưng chức danh này nọ, không được huấn luyện chính thức trong Giáo hội, không được quyền bính Giáo hội sai đến, mà tự đến, rao giảng Kinh Thánh và những gì liên quan tới đạo… chúng ta phải cảnh giác không nghe, không tin và không tiếp nhận họ. Họ là những người tự phong chức cho mìnhKhông qua cửa để vào đàn chiên mà trèo tường vào là chỉ để ăn trộm (Ga 10, 1).

            Lạy Chúa! xin cho chúng con tỉnh thức luôn.    


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo