THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH

(Ga 6, 1-15)

“Đức Giêsu cầm bánh, dâng lời tạ ơn,
rồi phân phát cho mọi người, cá cũng vậy,
họ ăn no, còn thu được 12 thúng mẩu vụn”

CHÚA GIÊSU QUYỀN NĂNG VÔ CÙNG

- Quyền trên vũ trụ, thiên nhiên: biến nước thành rượu, hóa bánh và cá ra nhiều, làm sóng biển im tiếng, đi trên mặt nước…

- Quyền trên bệnh tật: cho kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, người câm được nói, người cùi được khỏi,…

- Quyền trên thần chết: cho 3 người chết sống lại và phép lạ lớn nhất là chính Người bị giết, đã an táng 3 ngày rồi sống lại.

- Quyền trên ma quỷ: Chúa trừ nhiều quỷ, chữa lành những kẻ bị chúng ám…

   Chúa Giêsu có toàn quyền, quyền tuyệt đối trong mọi lãnh vực, không ai có thể chống lại Người: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy… (Mt 28. 18).

CHÚA SỬ DỤNG QUYỀN NHƯ THẾ NÀO?

   Chúa không bao giờ dùng quyền để áp chế ai, cả kẻ thù đi nữa… Không dùng quyền để cất đi khó khăn, tạo thuận lợi, ưu thế cho mình hay người thân của mình… Thánh Giuse và Đức Mẹ vẫn nghèo khó, vất vả, lo âu chạy trốn kẻ thù… Chúa đói mà không biến đá thành bánh để ăn… chẳng dùng quyền để thoát tay kẻ thù… chịu đóng đinh như kẻ yếu thế…

   Chúa chỉ dùng quyền đề thi ân giáng phúc cho mọi ngườiĐi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó       (Cv 10, 38).

CON NGƯỜI SỬ DỤNG QUYỀN NHƯ THẾ NÀO?

   Trái với Chúa Giêsu, loài người có tý quyền từ trên ban cho thì ra oai, hống hách, kiêu ngạo, áp chế mọi người. Chúa đã nói: “Thủ lãnh các dân thì dùng uy mà cai trị dân…” (Mt 20, 25).

   Ngay một anh chồng quèn kia mà cũng lên mặt trưởng giả bạo hành vợ con.

   Hãy thấm nhuần Lời ChúaGiữa anh em thì không được như thế, ai làm lớn thì hãy làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu thì hãy làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ và thí mạng sống làm giá cứu chuộc mọi người (Mt 20, 26-28).

   Phép lạ hóa bánh ra nhiều báo trước phép lạ Thánh Thể, Chúa biến thành Tấm bánh bẻ ra nuôi muôn người cho đến tận thế.

            Mỗi tin hữu cũng hãy trở thành tấm bánh cho mọi người ăn theo gương Đức Giêsu.    


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo