THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH

(Ga 6, 44-51)

“Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng:
Chẳng ai đến với Tôi được nếu Cha Tôi
là Đấng đã sai Tôi không lôi kéo người ấy”

 

   1/ Đón nhận Đức Tin là Hồng ân Chúa ban, không ai có thể dùng tài năng của mình mà thuyết phục anh chị em được.

   2/ Chúa Cha dùng nhiều cách để lôi kéo người ta… Cách thông thường nhất là dùng các thừa tác viên của Giáo Hội để hướng dẫn, dậy dỗ.

   3/ Trong bài đọc 1, Viên thái giám người Êthiôp ngồi trên xe đọc đoạn Sách tiên tri Isaia nói về người tôi trung cùa Thiên Chúa, chịu muôn vàn đau khổ… Thánh Thần bảo phó tế Philiphê chạy theo xe và bắt kịp… Philiphê hỏi: “Ngài đọc mà có hiểu không?” quan trả lời: “không ai cắt nghĩa, tôi không hiểu”. Rồi quan mời Philiphê lên xe… ông cho biết tiên tri viết về Đức Giêsu chịu nạn chịu chết… Ai tin Người thì được sống đời đời… tới bờ suối… quan nói: “có nước sẵn đây, có gì ngăn cản tôi tin theo Đức Kitô?” Philiphê nói: “Nếu ngài tin thì được”. Viên quan nói: “Tôi tin”. Thế là cả hai xuống dòng nước và thầy sáu làm phép Rửa cho ông gia nhập Đạo Chúa.

   4/ Chúng ta thấy quyền năng Chúa ban cho các Thừa tác viên của Giáo Hội hiệu quả như thế nào. Chúng ta tin và tôn kínhtuân theo sự hướng dẫn của các Thừa tác viên của Giáo hội.

Ai nghe lời các con là nghe lời Ta” (Lc 10, 16).    


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo