THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA VỌNG


“Người nhỏ nhất trong Nước Trời
còn cao trọng hơn ông” (Lc 7, 24- 30)

   Sau khi các môn đệ của Gioan Tẩy Giả về rồi, Chúa Giêsu khen ngợi Gioan. Ông không phải cây sậy phất phơ trước gió (không có lập trường), không phải kẻ xa hoa... mà là tiên tri, và còn hơn các tiên tri nữa (vì gần Chúa nhất, các vị khác chỉ báo xa xa).

   Chúa còn nói mạnh hơn: “Trong các con cái người nữ sinh ra chưa từng xuất hiện người nào cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả.” Chúa Giêsu không có ý so sánh cá nhân nhưng so sánh hai triều đại mới và người tiếp cận với hai triều đại ấy... Cũng trong dòng tư tưởng đó mà Chúa quả quyết: “Người nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (Ông đâu có được rước Mình Máu Chúa mỗi ngày...).

   Xin cho chúng con nhận biết Chúa, tin theo Chúa và chỉ trông đợi Chúa mà thôi, không ai khác, không gì khác. Amen.

   Báo Tuổi Trẻ ngày 10/ 11/ 1992 đăng tin: Soeur Jacque Marie 71 tuổi, giám đốc viện trẻ em tàn tật ở Biarritz (Pháp)

   Hồi còn trẻ đã từ chối lời cầu hôn của Họa sỹ nổi danh H. Matisse với 12 năm theo đuổi, tỏ tình. Soeur tuyên bố: “ngoài chúa ra không có sự cứu rỗi.”

***********

Tôi xin chọn Người, tôi xin chọn Người làm gia nghiệp tôi mãi mãi... (Ngọc Kôn).


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo