THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA CHAY

(Lc 11, 14- 23)

“Ai không đi với Tôi là chống lại Tôi”

   1/ Đối với Chúa Giêsu chỉ có theo hay chống, không có tình trạng trung lập.

   2/ Lý do là chỉ có một con đường duy nhất là Đức Giêsu. Người là: “Đường, Sự Thật và Sự Sống”.

- Trên 1 con đường duy nhất nếu xe của bạn không đi cùng chiều với Đức Kitô thì chỉ còn 2 tình huống: một là đi ngược chiều, hai là nằm ỳ chắn lối… cà hai đều chống lại Chúa.

Sự thật chỉ có Một và là Duy nhất, bài toán chí có một đáp số, không khớp đáp số là giải sai.

Ngoài sự thật thì có gì? Không lẽ lại có tình trạng “á nam, á nữ”vừa đúng vừa sai.

Sự sống và Sự chết không chung chiến tuyến. Sng là chưa chết và Chết là hết sống.

   3/ Để đạt hnh phúc vĩnh hng tức là S sng đi đi, là Thiên Đàng… Chúa Giêsu là chọn lựa duy nhất. Ngoài Chúa không còn giải pháp nào. Thế mà Thiên Chúa lại ban cho con người Tự do và Chúa tuyệt dối Tôn trọng tự do lựa chọn của mỗi người. Chính vì thế, có lần Chúa nói: “Đừng tưởng Ta đến đem bình an, không phải bình an mà là chia rẽ… Từ nay cha chống lại con, con chống lại cha, mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ… nàng dâu chống lại mẹ chồng…”

   Tại sao vậy? Vì Chúa Giêsu là chọn lựa duy nhất, ai tự do chọn khác đi là phát sinh đối nghịch.

   B là điểm đến thì hướng duy nhất phải chọn là A tới B. Chọn A tới C, D, E, F… thì chẳng bao giờ gặp nhau ở điểm hẹn B được.

***********

Này Chúa hỡi, con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi… (LM Thành Tâm)   


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo