THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

(Mc 10, 17-27)

“Anh chỉ còn thiếu một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời rồi hãy đến đây theo Tôi”

   1/ Anh thanh niên rất thiện chí và khiêm tốn. anh quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu và hỏi Người về sự sống đời đời.

   2/ Chúa cho biết luật chung“Muốn vào Nước trời thì hãy giữ các điều răn”.

   3/ Các điều răn là kiểu nói chung mọi lời Chúa dậy“Người ta sống không nguyên bởi bánh mà còn nhờ Lời từ miệng Chúa phán ra” (Mt 4, 4).

   4/ Anh thanh niên đã giữ được các Điều răn của Cựu Ước, khiến Chúa Giêsu nhìn anh và “Đem lòng yêu mến”. Nhưng anh còn thiếu một điều. Đó là diều gì?

   5/ Đó là đi theo Đức Giêsu. Tức là đón nhận Tân Ước, sống theo Tin Mừng Chúa Giêsu rao giảng. Vì: “Người ta được nên công chính không phải do làm những điều luật dậy mà do tin vào Chúa Giêsu Kitô” (Rm 3, 28).

   6/ Theo Chúa Giêsu trước hết phải từ bỏ mình, sống tinh thần nghèo khó của Tám Mối Phúc Thật … chàng thanh niên đã không vượt qua được khúc sông này nên đã buồn rầu bỏ về.

***********

Này Chúa hỡi! con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi… dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời… (Lm Thành Tâm)    


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo