THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH

(Ga 15,26 - 16,4)

“…Sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi họ không biết Cha, cũng không biết Thầy”.

   1/ “Biết Cha và biết Thầy” là cực kì quan trọngMà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa chân thật và duy nhất và nhận biết Đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô (Ga 17, 3).

   2/ “Không biết Cha và không biết Thầy” là cực kì nghiêm trọng, Kéo theo hậu quả khốc liệt, không lấy lại được, không gì bù đắp được:

- Các Vua Chúa Việt Nam thời phong kiến đã dùng mọi hình khổ để giết hơn 100. 000 người công giáo. (cấm đạo) Họ nghĩ làm thế là để bảo vệ và vinh danh đạo hiếu thảo (thờ cúng ông bà)… kèm thêm yếu tố “bảo vệ tổ quốc”.

- Các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên… cũng vậy.

- Nội bộ Công Giáo với Tin Lành cùng thờ một Chúa, cùng đọc một cuốn Thánh Kinh… cũng có thời tiêu diệt nhau. Ở Tích Lan thế kỉ 18-19, anh em Tin Lành Hà Lan giết bao nhiêu người công giáo, phá sạch các nơi “Thờ ảnh tượng”. Công Giáo cũng có thời lập “giàn hỏa thiêu” đốt ngay những ai bị coi là “rối đạo”…

- IS (nhóm Hồi Giáo quá khích) gặp bất cứ ai, nhất là Công Giáo và Tin Lành không chịu cải đạo hồi là cắt cổ. Họ sẵn sàng nổ bom tự sát giết càng nhiều càng tốt những người vô tội… vì cho như thế là “tiêu diệt” được nhiều kẻ thù ngoại đạo của Đấng Allah tối cao tức là Thiên Chúa.

   3/ Tất cả đều do không biết Chúa Cha và Chúa Giêsu… có khi biết mà biết “không đúng”.

   Thánh Augustino trong cuốn Tự Thuật đã viết: “Lạy Chúa! xin cho con biết Chúa và biết con”.

   “… Sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi họ không biết Cha, cũng không biết Thầy”.

   Nếu họ đã nhận ra hình ảnh của Cha nơi anh chị em mình và đã giữ điều răn mới của Chúa Giêsu “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con”. Làm gì có chuyện chém giết nhau.

   4/ Kết luận:

   A- Phải chăm chỉ học cho biết đích thực Chúa Cha và Chúa Giêsu (đừng biết nửa vời, lệch lạc)

   B- Phải bằng mọi cách làm cho mọi người biết đích thực Chúa Giêsu và Thiên Chúa (Loan báo Tin Mừng, truyền giáo).

            “Biết cha, Biết đức Giêsu Kitô”  sốnglà bình anlà yêu thươnglà hạnh phúc. Ngược lại chỉ có hỏa ngục. Hỏa ngục trần gian và hỏa ngục đời đời.    


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo