THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH NĂM C

(Ga 10, 1-10)

“Tôi là cửa, ai qua Tôi mà vào (đoàn chiên Chúa)
thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào
và gặp được đồng cỏ…”

   1/ Chúa Giêsu là Cửa, phải qua Cửa này mới vào được đàn chiên của Chúa.

   2/ Chìa khóa cửa Chúa đã trao cho PhêrôThầy trao cho con chìa khóa nước Trời… (Mt 16, 19).

   3/ Giáo Hội là Hiền thê, là Nhiệm thể Đức Kitô, nên là cửa Nước Trời mà Phêrô được Chúa giao Chìa Khóa.

   4/ Ai được Phêrô mở cửa cho vào thì sẽ “gặp được đồng cỏ xanh tươi”

   5/ Ai “trèo lối khác, không qua Cửa Phêrô” mà đòi vào… thì sẽ bị đánh đuổi vì “đó là kẻ cướp”.

   Xin cho chúng con mãi mãi ở trong Giáo hội của Chúa, góp sức xây dựng Giáo hội, mở mang Giáo hội và quyết không bao giờ lìa xa Giáo hội, là cửa Nước Trời”. “Ngoài Giáo Hội không có ơn Cứu Rỗi”.

   Lạy Chúa Giêsu! Chúa đến “để đàn chiên được sống và sống dồi dào”. Nguồn sống ấy chỉ có trong Giáo Hội là Hiền Thê của Chúa, Xin cho chúng con luôn gắn bó với Giáo Hội Chúa và hết tâm xây dựng Giáo Hội ở trần gian. Amen.


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo