THỨ BẢY TUẦN THÁNH

(Mc 16, 1-8)

 “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nazaret, Đấng chịu đóng đinh chứ gì!
Ngài đã sống lại rồi…”

   1/ Ai bị rắn độc cắn mà nhìn lên con Rắn Đồng treo trên đồi thì được cứu sống (Ds 21, 8-9).

   2/ “Như xưa ông Môsê đã treo con Rắn Đồng trong sa mạc thế nào, con Người cũng bị treo lên như vậy để ai tin vào Người (tìm Đức Giêsu chịu đóng đinh) thì được sống muôn đời”.

   3/ Các bà chuẩn bị dầu thơm (với tất cả lòng yêu mến sùng mộ) sáng sớm đã rủ nhau ra mộ “Tìm Đức Giêsu chịu đóng đinh”… các bà đã gặp được Thiên Thần… và gặp được Đức Kitô Phục Sinh, trong Niềm Hạnh Phúc vỡ òa…

   4/ Bà mẹ các ông Giacôbê và Gioan đã vất vả Tìm một Đức Kitô quyền lực oai phong để xin cho hai con được ngồi bên tảbên hữu trong vương quốc (trần gian) của Chúa.

   Chúa phiền trách: “Các ngươi không biết mình xin gì… Có uống được chén đắng Ta sắp uống không?... Các ông thưa: Được.” (may mắn các ông bằng lòng chịu khổ nạn với Chúa… nên đã được vinh hiển) (Mt 20, 21-23).

   5/ Thánh Phaolô căn dặn môn đệ Timôthê yêu dấu: Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống với Ngài. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Ngài (2 Tm 2, 11-12).

***********

Xin cho chúng con hiểu rằng: Chỉ có đi tìm Đức Giêsu chịu đóng đinh ở đời này thì đời sau mới gặp được Chúa Phục Sinh. Tìm bất cứ gì khác mà không có dấu ấn Đức Kitô chịu đóng đinh thì cũng đều hão huyền vô ích cả.

Phù vân nối tiếp phù vân và tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1, 1). “Trừ ra yêu mến và phụng thờ một Thiên Chúa” (Mở đầu sách Gương Phúc).    


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo