THỨ BẢY TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

(Mc 9, 2-13)

“Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không thợ giặt nào trên trần gian giặt trắng được như vậy”

   1/ Sáu ngày sau khi Chúa báo trước cuộc khổ nạn… Chúa biến hình trước mặt các tông đồ…

   2/ Ý Chúa muốn cho các ông vững tin vào Người… khi thấy Người chịu khổ nạn (các ông nhớ lại Thầy mình uy nghi sáng láng như thế cơ mà! Những người này làm gì được Thầy mình).

   3/ Chúa biến đổi từ Con người xác phàm ra Thiên Chúa Ngôi Hai uy nghi sáng láng. Cả tấm áo cũng được biến đổi theo.

   4/ Nếu chúng ta chấp nhận sống đời khổ nạn của Chúa (theo Chúa vác thánh giá là mọi khó nhọc trong việc giữ đạo và truyền đạo.) Chúng ta sẽ có ngày được biến đổi như Người. Thánh Phaolô đã quả quyết: “Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của Người”(Pl 3, 21).

            ***********

Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai… (Phanxicô)    


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo