THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY

(Ga 7, 40- 53)

“Vì Người mà dân chúng đâm chia rẽ”

   1/ Chúa Giêsu không trực tiếp “xui nguyên, giục bị” để gây chia rẽ nhưng vì Người là đối tượng duy nhất phải chọn lựa để được sống, mà loài người lại có tự do hoàn toàn… nên kẻ chọn Chúa Giêsu người chọn vị nào khác… do đó họ tự chia rẽ nhau vì cớ Đức Giêsu.

   Tiên tri Simêon đã báo trước: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên (Lc 2, 34).

   2/ Có lần Chúa nói: Các con đừng tưởng Thầy đến đem bình an, Thầy không đem bình an mà là chia rẽ, từ nay… con trai chống lại bố, con gái chống lại mẹ, con dâu chống mẹ chồng... (Mt 10, 35-36).

   Trong 1 gia đình mẹ thờ Chúa, bố vô thần, con theo bè rối… mẹ theo luật Chúa một vợ một chồng, bố chủ trương đa thê “trai năm thê bẩy thiếp”, con thì ly dị, tái hôn ba bốn lần… Chia rẽ là như vậy.

   3/ Trong bài Tin mừng        sự chia rẽ là do người ta hiểu sai Thánh Kinh, không nắm vững sự kiện lịch sử…

   Họ không biết Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua Đavit, sinh tại làng Bêlem, quê vua Đavit… họ chỉ biết Chúa xuất thân từ Nazaret miền Galilê… nên cho rằng Đức Kitô mà xuất thân từ Nazaret là sai Thánh Kinh nên một mực từ chối… kẻ thì căn cứ vào lời giảng chí lý kèm phép lạ nên tin Người là Đức Kitô… thế là họ chia rẽ nhau… cả Nicôđêmô bênh vực công lý… cũng bị đối phương gạt đi: “Cả ông nữa? Ông cũng là người Galilê sao?... không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả”.

   4/ Người ngay thật và thiện chí như Natanael cũng lầm khi Philiphê giới thiệu: Đấng mà sách Luật Môsê và các tiên tri nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là Ông Giêsu con ông Giuse, người Nazaret… Ông Natanael liền bảo: Từ Nazaret có gì hay được?... thì cứ đến mà xem…” (Ga, 45-47).

   5/ Những cuộc ly khai trong Giáo Hội: Chính Thống, Tin Lành, Anh Giáo… các bè rối… đều phát sinh từ việc không hiểu đúng Thánh Kinh mà ra.

   Kết luận:

- Học hỏi để nắm vững Thánh Kinh là cực kì quan trọng. “Sai 1 li, đi một dặm”.

- Quyền Giáo hun tối cao (cắt nghĩa Kinh Thánh) Chúa chỉ trao trọn vẹn cho Giáo hi có Phêrô làm đầu: Thy trao cho anh chìa khóa Nưc tri… (Mt 16, 19).

- Tuyệt đối tin Giáo hội mới tránh được chia rẽ và sai lầm. Ngoài Giáo Hội bảo đảm không có chân lý vẹn toàn.

***********

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo hội của Ta    


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo