THỨ BẢY - Thánh Barnaba, Tông Đồ

(Mt 10, 6-13)

“Anh chị em đã được cho không
thì cũng hãy cho không như vậy”

   1/ Các tông đồ được Chúa cho không quyền trừ quỷ, chữa các bệnh tật, cho cả kẻ chết chỗi dậy, rao giảng Tin mừng… Các tông đồ đã tặng không cho mọi người những thứ đó… chẳng nhận một đồng thù lao nào…

   2/ Chúng ta được Chúa cho không những gì?

- Bản thân chúng ta.

- Tài năng: trí khôn, ý chí

- Tất cả điều kiện để ta sống và sinh hoạt: không gian, thời gian, khí thở, nước uống, thực phẩm, thời tiết…

   3/ Nhận thì nhiều vô kể nhưng mấy ai ý thức mà tạ ơn Chúa, mấy ai làm việc phụng sự Chúa mà dẹp bỏ được cái tôi của mình? Làm việc Chúa, nhưng không theo ý mình thì sinh chuyện này chuyện nọ. Mấy ai biết chia sẻ cho tha nhân cách vô tư, rộng rãi vì tin cậy Chúa, muốn dùng việc san sẻ đó như một lời tạ ơn Chúa đã quá rộng rãi với mình.

   Ông bạn của người viết bên lương nhưng tin Đấng Vô Hình có lòng nhân ái với những người nghèo, luôn xác tín rằng không bao giờ mình giúp đỡ người nghèo khó, cơ nhỡ mà ông trời lại không bù đắp cho mình.

   Hãy xác tín điều này: Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của ai: “Ai đong bằng đấu nào, Chúa sẽ lấy đấu đó dằn chặt, lắc đầy mà đổ vào vạt áo cho” (Lc 6, 38).    

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo