THỨ BẢY NGÀY 14 THÁNG 05 - Lễ kínhThánh Mathia tông đồ

(Ga 15, 9-17)

“Không phải anh em đã chọn Thầy
nhưng chính Thầy đã chọn anh em...
Và sai đi để anh em mang lại nhiều hoa trái...”

   1/ Rõ ràng Chúa Giêsu không trực tiếp chọn Thánh Mathia vào hàng tông đồ.

   2/ Thánh Phêrô dùng quyền Chúa trao, chủ trì cuộc bầu chọn này. Mathia đã được gia nhập hàng ngũ các tông đồ... như những vị được Chúa chọn.

   3/ Thánh Phêrô dùng quyền nhưng không độc tài, mánh lới như nhiếu thủ lãnh thế gian... mà rất công tâm, dân chủ, minh bạch... đó chính là đường lối Chúa, là luật “Yêu thương nhau như Thầy yêu thương

   4/ Thách đố lớn nhất ngày nay là thể hiện lòng trung thành với Chúa Giêsu qua lòng khiêm tốn, tôn kính vâng phục Giáo hội qua các đấng bản quyền nhất là Đức Giáo Hoàng“Ai nghe lời các con là nghe lời Ta, ai khi dể các con là khi dể Ta, ai khi dể Ta là khi dể Đấng đã sai Ta” (Lc 10, 16).

            Ai đến với chúng ta nói những điều không hợp truyền thống đạo lý công giáo... như nhóm “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. chúng ta hỏi họ; “Ai sai các anh đến đây?” nếu không phải do các đấng bản quyền sai tới thì yêu cầu họ đi chỗ khác.


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo