THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY

(Ga 8, 21- 30)

“Nếu các ông không tin là tôi Hằng Hữu,
các ông sẽ mang tội mình mà chết”

   1/ Chết là điểm kết thúc cuộc đời trần thế của mọi người, không ai thoát khỏi, chỉ khác nhau về thời gian dài vắn mà thôi. Thánh Phaolô cho ta kinh nghiệm: Mỗi ngày tôi phải đối diện với cái chết (1Cr 15, 31).

   2/ Sách Huấn Ca dậy: Hãy nhớ đến ngày tận số mà thôi giận ghét, nhớ mình phải hư nát và phải chết mà trung thành giữ các điều răn (Hc 28, 6).

   3/ Thánh Gioan trong sách Khải Huyền cho biết có 2 cái chết: cái chết thứ nhất, là chết thân xác, cái chết thứ hai mới ghê gớm đó là cái chết Linh Hồn (xuống hỏa ngục) thánh nhân bảo không cầu nguyện cho những người này nữa. Ngài kết luận: “Phúc cho những ai đã chết mà được chết trong Chúa” (Kh14, 13). Lời này giải thích Lời Chúa nói trên: có 2 cái chết: trong Chúa và ngoài Chúa.

   a/ Nếu tin Chúa Giêsu Hằng Hữu, thì kẻ chết sẽ không phải mang tội mình theo. (chết trong Chúa)

   b/ Nếu không tin Chúa Giêsu Hằng Hữu, thì người ta sẽ mang tội mình mà chết. (chết ngoài Chúa)

   4/ Hai lần Chúa Giêsu nói “Đấng Hằng Hữu”. Ta biết đây chính là danh hiệu Thiên Chúa trả lời câu hỏi của Môsê về danh hiệu của Chúa nơi bụi gai cháy: “Ta là Đấng Hằng Hữu” (Xh 3, 14).

   5/ Tin Chúa Giêsu Hằng Hữu có nghĩa là tin Người là Thiên Chúa Hằng Sống như Chúa Cha, Đấng sáng tạo và ban sự sống cho mọi loài.

   6/ Con Rắn Đồng được treo lên trong sa mạc chỉ cứu một số người Israel bị rắn cắn mà nhìn lên nó. (Ds 21, 4-9) còn Đức Kitô chịu treo trên đồi Gôlgôta (là hiện thực mà con rắn đồng đã báo trước) thì cứu tất cả mọi người tin khỏi chết muôn đời. (do nọc độc con rắn xưa trong vườn địa đàng cắn, đó là tội lỗi.)

   Người đội trưởng thi hành việc đóng đinh Chúa Giêsu… anh đã nhìn lên Chúa Giêsu trên Thập Giá và đã tin nên đã được ơn Sám hốiQuả thật Ông này là Con Thiên Chúa (Mt 27, 54).

***********

Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát… (Lm. Hoàn Kim).    


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo