THỨ BA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

“Thế nghĩa là gì?Lời giảng thì mới mẻ,
người giảng lại có quyền. Ông ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh” (Mc 1, 21-28)

   1/ Lời giảng mới mẻ:

Nội dung: Chúa cải tạo luật cũ ràng buộc, nặng nề, lỗi thời…

   Xưa dậy: “mắt thế mắt, răng đền răng… nay Ta dậy: hãy yêu kẻ thù, cầu nguyện cho nó…

   Xưa dậy: “không được ngoại tình… nay Ta dậy: ai nhìn phụ nữ mà thèm muốn thì đã ngoại tình trong lòng rồi…

   Xưa cho đa thê và cho ly dị… Nay Ta cấm đa thê và ly dị…

   2/ Người dậy có uy quyền:

- Chúa làm trước, dậy sau nên lời dậy rất thực tế và dễ hiểu, có sức tuyết phục như uy quyền khiến người ta nghe theo… các kinh sư dậy lý thuyết suông, chính các ông không thực hành.

Uy quyền của Chúa thể hiện ngay trước mắt dân chúng qua việc Chúa xua đuổi quỷ ô uế ám hại người ta. Nó phải tuân lệnh Chúa.

***********

            Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dậy con trong đêm tối… (Nguyễn Duy)


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo