NGÀY 24 THÁNG 12 (BUỔI SÁNG)

“Khi ấy ông Dacaria, cha của Gioan
được đầy Thánh Thần liền nói tiên tri... ”(Lc 1, 67- 79)

   1/ Được Chúa ban ơn Mở Miệng, việc đầu tiên là Ông Chúc Tụng Chúa và trình bày toàn bộ chương trình Cứu Chuộc bằng Tình Yêu Thương Xót của Chúa qua bài Thánh Ca “Chúc Tụng Chúa” (Hội Thánh đọc mỗi ngày trong giờ Kinh Sáng).

   2/ Vị Tiền Hô và Đấng Cứu Thế Đến chính là “Cuộc Viếng Thăm và Cứu Chuộc dân Chúa”. Cuộc Viếng Thăm này Cực Kì quan trọng. Chúa Giêsu cho biết sở dĩ Giêrusalem bị tàn phá là vì: “Nó không nhận ra giờ nó được viếng thăm.”

   3/ Các tiên tri đã báo trước: “Đấng Cứu Tinh sẽ xuất thân từ nhà Đavít”. Như Lời Giao Ước của Chúa. Người là Đấng tuyệt đối trung thành giữ lời hứa.

   4/ Sứ mạng của vị Tiền Hô: “Đi trước Chúa, mở lối cho Người... dạy cho dân Chúa biết Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên”.

   5/ Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn cho Vầng đông (Chúa Con là Ánh Sáng của Chúa Cha) tới chiếu soi tất cả những ai ngồi trong bóng tối tử thần... dẫn người tin vào Đường Nẻo Bình An.

            Xin cho chúng con nhận ra Giờ Chúa Thăm Viếng, để được Ánh Sáng Con Chúa chiếu soi mà tìm Nẻo Bình An mà đi và lôi kéo anh chị em cùng đi... Amen. 


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo