Chúng tôi đã nhìn thấy Ngôi sao của Người ở Phương Đông và chúng đến triều bái Người.


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo