LỄ VỌNG GIÁNG SINH

“Khi tỉnh dậy Giuse đã thực hiện như lời
Sứ thần truyền, Ông tiếp nhận bạn mình
nhưng không ăn ở cho đến khi bà sinh con trai đầu lòng thì ông đặt tên con trẻ là Giêsu” (Mt 1, 18- 24)

   1/ Đính hôn hay thành hôn? Đây là Đính Hôn nhưng theo luật Do Thái trong thời gian chờ đợi rước dâu 6 tháng hay hơn nữa hai người có quyền “ăn ở” với nhau nếu có thai thì đứa con được pháp luật công nhận. Cho nên Đính Hôn của Do Thái kể như Thành Hôn của Việt Nam (nhưng vẫn có chút khác biệt: chưa đương nhiên và ngang nhiên chung sống).

   2/ Ông Giuse là người công chính. Công chính theo truyền thống Do Thái là tuân thủ lề luật. Ông Giuse có quyền “kêu oan” và Đức Maria sẽ bị kết án nhưng Giuse được chọn làm Cha Nuôi Chúa Cứu Thế nên đã giữ Đức Công Bình và Bác Ái của Tân Ước hơn là công bình của Cựu Ước: Không tố cáo vu vơ không bằng chứng, không làm thiệt hại cho ai, luôn tôn trong mạng sống người vô tội... nên đã chọn giải pháp “im lặng” cứ để Đức Maria ở bên ngoại...

   3/ Chúa đã ra tay giải quyết... và Giuse đã tuyệt đối vâng lời như Đức Mẹ đã “xin vâng.”

   4/ Giêsu chính là tên sứ thần đã báo trước cho Đức Maria... Thánh Giuse đặt tên con trẻ là chính thức nhận con mình.

   Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa Cứu Độ, tức là Chúa Cứu Thế.

   5/ Thánh Matthêu trích dẫn bản 70 đoạn Is 7, 14 có ý chứng minh Đức Mẹ Đồng Trinh...

   6/ Hai kiểu nói cần hiểu chính xác:

- Sinh con Đầu Lòng... không có nghĩa là còn con khác nữa... mà nhắc tới luật trong sách Xuất Hành: Con Trai Đầu Lòng thì thuộc về Thiên Chúa.

- Không ăn ở “cho đến khi bà sinh con” kiểu nói xác định khoảng thời gian đó, không được quả quyết gì sau đó. Cho tới khi bà sinh con không đương nhiên là sau đó thì ông bà ăn ở với nhau.

   Trường hợp bà Michal vợ vua Đavit, bị Chúa phạt: “Không có con cho đến chết” (2Sm 6, 23)... không có nghĩa là sau khi chết bà sẽ sinh con.

***********

Xin cho chúng con học gương công chính và vâng lời của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Amen.

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng hôm qua hôm nay và ngày mai... (Mi Trầm).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo