DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 4/2020

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

Mai Kim Dung

Q3

1.000.000

2

A. Tỵ

K4

1.000.000

3

A.Dũng

K5

500.000

4

Bà Bích

K6

200.000

5

Giáo dân

A.Vịnh đưa K7

500.000

6

AC Bùi Quang Khôi

09/54 PVH

1.000.000

7

B.Nguyễn Thị Cường

K6

50kg gạo

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN

GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN

Website: tansachau.com

Tháng 04 năm 2020


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo