CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

(Ga 20, 19-31)

Tôn vinh lòng Chúa Thương xót

   1/ Chúa Giêsu 3 lần chúc: “Bình an cho các con”. Chúa là Đấng ban Bình An và là Chính Sự Bình An: “Vua Bình An” (Is 9, 5).

   Ngài là nguồn mạch bình an của chúng ta (1Tx 5, 23)

   2/ Đấng sai các tông đồ đi: “Có được đức tin là nhờ nghe giảng Lời Chúa... mà được nghe là nhờ có người được sai đi”.

   3/ Đấng ban Thần Khí và Sự Sống: “Người thổi hơi...”

   4/ Đấng Giầu Lòng Thương Xót: Trao trọn quyền Tha Tội cho các Tông Đồ và những người kế vị...

   5/ Thương Xót đặc biệt ông Tôma. (đáp ứng đòi hỏi của ông: Xỏ ngón tay con vào lỗ đinh... )

   6/ Chúa Giêsu là Đối Tượng chúng ta Tôn Thờ: “Lạy Đức Chúa Trời của con”.

   7/ Chúa rộng rãi chúc phúc cho những ai không thấy Chúa  mà tin lời Các Tông Đồ và các thừa sai, đồng thời biết thể hiện Lòng Thương Xót.

   Năm 1941, tại trại tập trung Ôxúyt ở Balan... Cha Maximilianô Kolbê đã thể hiện niềm tin và tình thương qua việc công khai lần hạt, và chết thay cho một tử tù... Ngài đã được phong thánh Tử Đạo, lễ kính nhớ vào ngày 14/ 8 hằng năm.

   Lạy Chúa Giêsu Đấng Giầu Lòng Thương Xót! Con tín thác nơi Chúa.


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo