CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM C

(Mc 9, 1- 9)

“Từ đám mây có tiếng Chúa Cha phán:
Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe Lời Người”

   1/ Trong Kinh Thánh khi nói tới Mây… ta phải lưu ý tới nghĩa thần học:

- Khi dân Do Thái ra khỏi Ai Cập… ban ngày có cột mây, ban đêm có cột lửa… che chở, soi sáng, hướng dẫn dân… Chính Chúa hiện diện trong cột mây, cột lửa ấy.

- Trên núi Sinai khi Chúa hiện ra với Môsêmây và khói mù mịt bao phủ cả ngọn núi…

- Trên núi Tabor, từ đám mây có tiếng Chúa Cha phán…

- Ngày Chúa quang lâm Con Người ngự mây trời mà đến

Mây theo nghĩa thần học luôn đi với hiện tượng Thiên Chúa có mặt, trực tiếp phán dậy, bảo ban, hướng dẫn… thường khi Kinh Thánh nhắc tới mây… thì phải có sự chuẩn bị đón lệnh của Chúa…

   2/ Con Ta? Loài người không có ngôn ngữ diễn tả Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nên phải dùng từ Ngôi Cha chỉ Ngôi Thứ NhấtNgôi Con gọi Ngôi Thứ Hai… Liên hệ Cha Con không hiểu theo nghĩa tác tạo. (Cha có trước, dùng mầm sống của mình tạo ra hình hài đứa con… rồi đẻ ra, cho bú mớm nuôi lớn lên…) mà chỉ được hiểu theo nghĩa loại suy… (Con phải bởi cha mà ra thì mới cùng một Bản tính với Cha: bản tính Người).

   Trong kinh Tin Kính ta tuyên xưng: “Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đứa Chúa Cha từ trước muôn đời, đồng bản thể với Đức Chúa Cha”… khi nói tới Cha, Con, sinh ra… Giáo Hội chỉ nhắm diễn tả chân lý Chúa Con Đồng Bản Thể, Đồng Hiện Hữu với Chúa Cha… chỉ nhắm bấy nhiêu thôi…

   3/ “Các ngươi hãy nghe Lời Người”. Chúa Cha đã công bố rõ ràng từ nay theo đạo là theo Đức Giêsu, giữ đạo hay sống đạo là nghe lời Đức Giêsu… Không nghe theo bất cứ ai khác. Thánh Phaolô nói: Không có Tin Mừng nào khác đâu… Nếu có ai, kể cả chúng tôi hoặc 1 Thiên Thần nào Từ Trời Xuống loan báo cho anh em một Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi loan báo cho anh em thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy” (Gl 1, 7- 9).

Hội Thánh nối nghiệp Chúa Giêsu nên theo Chúa Giêsu cũng là theo Hội Thánh Công Giáo, dưới quyền lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng, kế vị thánh Phêrô.    


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo