ÁI TÍN ngày 10/09/2021

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

CỘNG ĐOÀN GIÁO XƯ BÁO TIN

BÀ MARIA VŨ THỊ THÌN 

BÀ MARIA MAI THỊ LIÊN 

mất vì nCov . Cộng đoàn cầu nguyện cho hai bà Maria.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo