AI TÍN 28/07/2021

CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU KÍNH BÁO

CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ TÝ

(BÀ ĐANG)

SINH 1932 

ĐÃ DƯỢC CHÚA GỌI VỀ TRONG KHU CÁCH LY COVID

LÚC 20 G NGÀY 28/07/2021

CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO BÀ MARIA.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo