AI TÍN 17/09/2021

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

AI TÍN 

ÔNG GIUSE TRẦN VĂN HỘ 

SỐ 95 ĐINH ĐIỀN  - GIÁO KHU 4 

VỀ NHÀ CHA LÚC 18 G 

NGÀY 17/09/2021 

CỘNG ĐOÀN CẦU NGUYỆN CHO ÔNG.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo