TIỂU SỬ

THỨ NĂM TUẦN 15 TN

“Tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến với Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…” (Mt 11. 28-30)    1/ Con người ở trần gian mang đủ mọi thứ gánh nặng: nỗi lo cơm áo, gạo tiền; chuyện học hành; nhà cửa; công việc; an ninh cho mình và người thân; bệnh tật hồn xác… đời là bể khổ.    2/ Chỉ đến với…

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo