THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

(Mt 5, 17-19)

“Thầy đến không phải để bãi bỏ
nhưng để kiện toàn Luật Môsê”

   1/ Chúa không bãi bỏ vì Môsê và các tiên tri làm chứng về Chúa: “Các ông tìm hiểu Kinh Thánh vì nghĩ rằng sẽ tìm được sự sống mà Kinh Thánh làm chứng về Tôi” (Ga 5, 39).

   2/ Chúa kiện toàn vì đường lối giáo dục của Chúa là tiệm tiến (từng giai đoạn cho phù hợp lứa tuổi. Thí dụ đứa bé từ khi sinh ra tới 3 tuổi, nó không phải giữ luật nào cả, muốn ăn, ngủ, tè, ị… lúc nào và ở đâu cũng được, chẳng ai trách phạt nó… Nhưng lớn lên thì ăn có bữa, ngủ có giờ, vệ sinh có nơi có chốn… bừa bãi là bị phạt… Israel như đứa trẻ con, kỉ luật cho nó còn linh động, rộng rãi, chưa đúng mức. Các dân ngoại xung quanh đều đa thê, ly dị… luật Môse còn cho phép đa thê, li dị…)

   3/ Chúa Giêsu đến, Người chấm dứt những điều còn yếu kém, bắt giữ luật hoàn hảo:

Hôn nhân: một vợ một chồng, không được ly dị.

- Đối nhân xử thế: cấm trả thù bất cứ hình thức nào, trái lại phải yêu kẻ thù, cầu nguyện và làm ơn cho nó.

Thề thốt: Cấm thề, có nói có không nói không.

- Ăn chay, cầu nguyện, bố thí… phải kín đáo theo đường lối Chúa Giêsu… không theo lối cũ nữa…

   Tóm lại Chúa Giêsu chính là lề luật, cứ theo Chúa Giêsu mà làm là giữ trọn lề luật.

   Giữ luật vì lòng yêu mến thì chẳng phân biệt lớn nhỏ, cái gì đẹp lòng Chúa là chúng ta giữ, chúng ta làm, thế mới là con thảo.

***********

            Tôi chọn Giêsu là nắng, tôi chọn Giêsu là mưa, cho tháng năm thôi những đìu hiu giá lạnh khô cằn...” (Ý Vũ).    


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo