THỨ NĂM TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

 

“Khi ấy, có một người mắc bệnh phong đến gặp   Đức Giêsu, anh quỳ gối van xin: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể cho tôi được khỏi bệnh.
Chúa Giêsu nói: Tôi muốn, anh hãy khỏi bệnh” (Mc 1, 40-45)

   1/ Quỳ gối là cử chỉ của lòng tin tưởng tôn thờ.

   2/ Thái độ của người bệnh phong là thái độ rất khiêm tốn, hạ mình trước Thiên Chúa.

   3/ Lời xin của anh rất đúng ý Chúa, rất đẹp lòng Chúa, tuyệt đối vâng theo ý Chúa.

   Tương tự lời cầu của Chúa Giêsu: “Lạy Cha! Nếu có thể được (nếu Cha muốn) thì xin cất chén đắng này khỏi Con nhưng theo ý Cha, đừng theo ý Con”.

   Bài học:

   1/ Đến với Chúa phải có lòng sám hối khiêm nhường. (vào nhà thờ, nếu có bàn quỳ, việc đầu tiên là quỳ gối tôn thờ, tập trung tư tưởng…)

   2/ Cầu xin bất cứ điều gì, trước hết hãy nói: “nếu đẹp lòng Chúa hoặc nếu Chúa muốn, nếu Chúa thấy ích lợi cho con” thì xin ban cho con. Tránh thái độ “đòi Chúa phải ban ơn” có khi so sánh với người này người nọ rồi trách móc Chúa… Đó là thái độ của những kẻ kém lòng tin.

            ***********

Xin vâng, Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai… (Mi Trầm)

 


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo