THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH

(Ga 16, 23-28)

“Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian, nay Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha”

   1/ Chúa Giêsu là con yêu dấu của Cha, Người “đi đến nơi về đến chốn”.

   2/ Chúng ta từ đâu mà đến? - Rất nhiều người không biết nguồn gốc của mình từ đâu:

- Do con khỉ mà ra. (những người tin thuyết Tiến hóa.)

- Do ông bà, cha mẹ đẻ ra. Thế còn tổ tiên, ông bà? - không biết.

- Con cái Chúa thì biết rõ mình bởi Chúa mà đến. Chính Chúa tạo thành, cha mẹ chỉ là công cụ của Chúa.

   Có câu chuyện vui cười: Đứa con 4 tuổi hỏi bố: Người ta bởi đâu mà ra? - Bởi Chúa dựng nên. - Thế sao con hỏi mẹ, mẹ bảo bởi khỉ mà ra? - Ờ thì mẹ nói về họ hàng nhà mẹ còn bố nói về họ hàng nhà bố…

   3/ Chúa Giêsu đến thế gian để hoàn thành nhiệm vụ Cha trao: Cứu chuộc loài người. Chúa Giêsu đã vô cùng cực nhọc, vất vả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngài đã trở về cùng Cha, đem theo chiến thắng lẫy lừng.

   4/ Chúng ta biết Chúa sai ta đến trần gian này để làm gì chứ? Không lẽ chỉ để nhởn nhơ như bài cát bụi“…Mặt trời soi một kiếp rong chơi ?”… Rồi tới lúc trở về nguồn cội, ta mang theo gì đây?

            Điều này mỗi người hãy tự trả lời.    


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo