THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

“Chúa đi ngang qua, thấy ông Lêvi đang ngồi thu thuế, Chúa bảo: Hãy theo tôi… Ông liền đứng dậy đi theo Người” (Mc 2, 13-17)

   1/ Chúa Giêsu không ngại nhận một người thu thuế (bị liệt vào hàng tội lỗi) vào đoàn tông đồ của Chúa.

   2/ Chúa muốn cho mọi người biết mọi người đều được quyền góp phần vào công trình cứu độ của Chúa. Cũng như trong gia phả của Chúa Giêsu có ghi tên cả những người không ra gì nhất là cả những phụ nữ lầm lỗi: Tama loạn luân với bố chồng; Rakhap làm điếm, Betseva ngoài tình… Thế mà vẫn được đứng vào hàng ngũ các bà tổ của Đấng Cứu Thế.

   3/ Đương nhiên theo Chúa thì phải hoán cải bỏ đường cũ, theo đường chân lý của Chúa… Lêvi đã đứng ngay dậy, bỏ bàn thu thuế đi ngay với Chúa.

   4/ Chúa luôn bênh vực những tội nhân sám hối: “Tôi đến để kêu gọi những người tội lỗi, không phải người công chính”.

   Thật ra chẳng có người công chính: Trước nhan Chúa chẳng có ai là công chính (Tv 142, 2). Ai nghĩ mình công chính là tự phong mà thôi.

   “Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi; đã mang tội khi mẹ mới hoài thai” (Tv 50, 7).

   Hành động của Chúa là dứt khoát: “Bỏ 99 con chiên không lạc trên đồi để đi tìm một con chiên lạc… Tìm thấy thì vui mừng vác nó trên vai đưa về đàn”.

   Kết luận:

- Hãy khiêm tốn thú nhận tội lỗi của mình, không lên mặt với ai.

Sám hối không bao giờ muộn.

- Cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa, không bao giờ muộn, không bao giờ thừa, dù mình tội lỗi, yếu đuối tới đâu đi nữa, quyết tâm trở về là có ngay vòng tay của Chúa là Cha nhân hẬu.

***********

Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ôi… (Hùng Lân)


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo