THỨ BẢY - ​LỄ VỌNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

(Ga 7, 37- 39)

“Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi,
hãy đến mà uống… Từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống”

   1/ Khát gì?

Khát sự thật… Xã hội ta dường như không thấy sự thật, sự thật quá hiếm hoi, như món xa xỉ…

Khát tình yêu… tình yêu đích thực, chỉ biết cho nhau những điều tốt đẹp, Dám hi sinh cho nhau. Một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ ngày nay… vừa quen nhau là đòi tình dục… đó là cho nhau viên thuốc độc (cùng nhau phạm tội).

Khát công lý… kể cả tòa án cũng chỉ có cái cân hình vẽ thôi, không thấy cán cân công lý.

Khát hòa bình… có ai là không khao khát hòa bình… nhưng thế giới có giây phút nào không có bom đạn, chết chóc…

   2/ Chỉ có thần khí Đức Kitô như dòng nước tuôn tràn phát sinh từ Đức Kitô là nguồn mạch sự thật, tình yêu, công lý và hòa bình, mới có thể giải cơn khát của nhân loại.

   Mọi người cùng thấu hiểu và tuân giữ Lời Chúa, bảo đảm giải quyết được tất cả những vấn đế trên.

   Một thánh nữ Tiên Sa đơn sơ bé nhỏ, một nữ thánh Têrêsa Calcutta khả ái nhân hậu, ngày đêm chăm lo cho người cùi, người bệnh… đào đâu ra chiến tranh, hận thù, gian dối bất công? 

***********

Lạy Chúa từ nhân! xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người… (K. Long)


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo