Lời Chúa hằng ngày: Thứ Bảy tuần 11 Thường niên (+video)
ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”.(Mt 6,34)

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó”. (Mt 6, 34)

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát”. (Mt 6, 20)

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. (Mt 11,28)

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. (Mt 5, 44)

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm”. (Mt 5, 41)

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

Hạt cải là loại nhỏ nhất, nhưng đã trở thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ.

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, có thì nói có, không thì nói không”. (Mt 5,34.37)

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo