CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM C

(Ga 13, 31-33.34-35)

 “Ăn xong miếng bánh, quỷ nhập vào Giuđa,
anh liền đi ra, lao vào đêm tối”

   1/ Không có chuyện quỷ nhập vào Giuđa… đây là kiểu nói diễn tả việc anh rắp tâm bán Thầy (dù anh đã biết việc anh làm là xấu nhưng anh cố tình làm)

   2/ Đây là 2/3 điều kiện làm thành một tội trọng:

   a/ Phạm 1 điều luật cấm nặng.

   b/ Ý thức hoàn toàn. (biết rõ ràng, không lầm lẫn)

   c/ T do hoàn toàn. (cố ý thực hiện, không bị cưỡng ép thể lý hay tâm lý)

   3/ Tội của Giuđa là tội minh tri, cố phạm… Là trọng tội.

   4/ Lao vào đêm tối. Câu này có 2 nghĩa:

- Nghĩa đen: Lúc đó trời tối mịt.

- Nghĩa bóng: Đêm tối linh hồn, thế giới ma quỷ, kiểu Chúa vẫn nói: “Bị loại khỏi Nước Trời, vào ngục tối tăm, ở đó khóc lóc, nghiến răng.” Thánh Gioan có ý nói theo nghĩa này.

   (Người ta hay thắc mắc, Giuđa bán Chúa rồi treo cổ tự vẫn… có xuống hỏa ngục không? - Không ai biết được vì Chúa giầu lòng thương xót (Ep2, 4) biết đâu trước khi tắt thở anh sám hối... 1 giây đủ lên thiên đàng).

   5/ Chúa là Tình Yêu (1Ga 4, 8). Là s bình an (Ep 2, 14). Là đường, sự thật, sự sống (Ga 14, 6). Là hạnh phúc của Ta (là chén phúc lộc dành cho con… Ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc… (Tv 15, 2. 5))

   Kết luận: Gần Chúa là hạnh phúc, xa Chúa, lìa bỏ Chúa chỉ còn bất hạnh mà thôi.

***********

“Bỏ Ngài con biết theo ai? Trời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Chập chùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu?...

Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống, bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai? Đường xa tắp tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ Ngài con đi với ai?” (P.Kim).    

 


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo