AI TÍN - NGÀY 1/10

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

GIÁO XỨ TRẬN TRỌNG BÁO TIN

BÀ MARIA MAI THỊ TIN

SINH 1958 

GIÁO KHU II

QUA ĐỜI NGÀY 25/09/2021

BÀ MARIA ĐÀO THỊ MẬN (BÀ CƠ)

SINH 1928 - 2021 

GIÁO KHU III

QUA ĐỜI NGÀY 30/09/2021

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO 2 LINH HỒN MARIA

SỚM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo