​THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY

(Mt 20, 17- 28)

          “Bấy giờ Mẹ các Ông Giacôbê và Gioan
thưa với Chúa Giêsu: Xin Thầy cho 2 con tôi đây được ngồi bên tả, hữu trong nước Thầy”.

   1/ Người ta nói: “phúc đức tại mẫu”.

   2/ Nhiều vị thánh như thánh Don Boscô, thánh Pio x chứng thực rằng cuộc sống của các ngài chịu ảnh hưởng sâu xa sự giáo dục của bà mẹ.

   3/ Các ông Giacôbê và Gioan chắc chắn chịu ảnh hưởng nhiều nơi mẹ… vì dù các ông đã trưởng thành, bà vẫn lo cho các ông 1 tương lai vững chắc… thật đẹp thay tấm lòng người mẹ!…

   4/ Thế nhưng thương con không đúng chỗ, đúng cách… yêu nhau như thế bằng mười hại nhau.

   5/ Chúa Giêsu chấn chỉnh cái nhìn lệch lạc của 3 mẹ con… Đi theo làm môn đệ Ngài vẫn tốt nhưng không phải để được quyền cao, chức trọng ở đời này… mà là để hiến thân phục vụ tha nhân… vì lợi ích, vì phần rỗi của họ theo gương Chúa Giêsu… tông đồ Chúa phải cùng Chúa “uống chén đắng” trước khi cùng Chúa hưởng vinh quang.

   6/ Rất may Giacôbê và Gioan đã hiểu và can đảm chấp nhận điều kiện “Uống chén đắng với Chúa”.

   Thực tế chứng minh các ông đã: “Giữ trọn lời hứa với Thầy” các ông đã chịu Tử Đạo

            Xin thánh Giacôbê và thánh Gioan cầu bầu cho chúng con trên đường theo Chúa, chỉ biết tìm vinh danh Chúa và lợi ích các linh hồn, không màng địa vị, lợi danh. Amen.


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo